KORISNE INFORMACIJE


KLIMATSKI USLOVI – Iako je Đerdap deo kontinentalnog pojasa, njega karakteriše ipak submediteranska klima. Zato se i govori o Đerdapu kao posebnom klimatskom pojasu koga opredeljuju leti topli dani ali sveže večeri, i umereno blage zime sa dosta padavina ali malo snežnih dana. Preporučujemo da leti koristite zaštitne kreme sa visokim UV faktorom. Posebno obratite pažnju na decu i prve dana boravka. Zbog klisura ovde dominiraju dva vetra, „Košava“ i „Severac“ i vetar zna biti različite snage na pojedinim ne mnogo udaljenim mestima. Zbog svih specifičnosti Đerdapske klime, i velike vodene površine reke Dunav, nemojte da vas iznenadi kada vas domaćini ponude njihovim limunom ili kivijem, a lijandere videćete u svakom domaćinstvu. Velika vodena prostranstva, pored ribljeg fonda, idealna su i za insekte. Komaraca ima ali ne previše. Noći su hladnije a vetrovi stalno prisutni, što njima ne prija ali prija svim ljubiteljima odmora bez komaraca. Za svaki slučaj sve osobe koje su alergične na ujede insekata neka se adekvatno pripreme i ponesu sredstva zaštite i preventive. Svi koji planiraju da obiđu prelepe vidikovce Nacionalnog parka Đerdap, trebaju biti svesni da prolaze predelima koji su u prvoj zaštitnoj zoni gde se veoma vodi računa o zaštiti prirode. Na Đerdapu okruženi ste prirodom u kojoj se beleži preko 1100 biljnih vrsta, te sve osetljive putnike savetujemo da obezbede adekvatne lekove od posledica alergije.

VODA – Na Đerdapu, u svim naseljenim mestima, gradskim i seoskim sredinama, voda iz vodovoda je ispravna i koristi se za piće i kuvanje. Ipak, preporučujemo da koristite kupovnu flaširanu vodu ukoliko ste osetljivi na promenu klime i nenaviknuti na osobine lokalne pitke vode. U letnjem periodu može se desiti da izvorišta vode presuše ili se smanje i tada se ne preporučuje korišćenje vode sa vodovoda za piće i kuvanje već koristite kupovnu flaširanu vodu iz prodavnica. I u vanrednim situacijama voda je tehnički ispravna za korišćenje za ličnu higijenu, osim ako nadležni organi nisu doneli odluku o zabrani korišćenja vode za ličnu upotrebu.

AUTOBUSKI PREVOZ se obavlja komfornim iznajmljenim autobusima ovlašćenih prevoznika sa audio i video opremom i A/C uređajem. Sedišta u autobusu se određuju isključivo po redosledu prijave, izuzetno se porodicama sa malom decom može izaći u susret. Sedišta su podložna promeni usled promene tipa i broja autobusa kao i usled promene brojnog stanja putnika za odgovarajuće putovanje.Svi autobusi napred imaju istaknutu tablu sa natpisom ĐERDAP TRAVEL. Tokom vožnje autobusom pušenje nije dozvoljeno.U toku putovanja se pravi dovoljan broj pauza. Putnici sami snose troškove osveženja i usluga toaleta. Vrednosti kao što su novac, nakit, skupoceni parfemi i drugo moraju isključivo biti u ručnom prtljagu. Putnici sami vode računa o ličnom i ručnom prtljagu i odgovaraju za isti. Na mestu polaska, posebno skrećemo pažnju, da se putnici obraćaju isključivo službenim licima agencije Đerdap travel i postupaju po njihovim uputstvima oko pakovanja prtljaga u autobus. Putnik ima pravo na jednu putnu torbu u prostoru za prtljag i jednu ručnu torbu na svome sedištu u autobusu. Putne torbe preko tih dozvoljenih se naplaćuju od strane agencije.

SOPSTVENI PREVOZ – podrazumeva da putnici sami organizuju prevoz do turističke destinacije avionom, vozom, autobusom ili najčešće sopstvenim automobilom i to nije predmet ugovora između putnika i agencije. Putnici su dužni da se sami upoznaju sa saobraćajnim propisima tranzitne i odredišne zemlje i da sami brinu i odgovaraju za prevozno sredstvo. Putnici sami snose konsekvence ukoliko prilikom sopstvenog prevoza kasne na početak uplaćenog aranžmana i nemaju pravo na refundaciju za neiskorišćene usluge. Predstavnik agencije na dan smene iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da lično smesti putnike sa sopstvenim prevozom, već im stoji na raspolaganju informativno telefonom (osim u slučaju nemogućnosti putnika da pronađu smeštaj). Magistralni put od Golupca, preko Donjeg Milanovca do Kladova ili „Đerdapska magistrala“ prolazi kroz NP Đerdap, prateći Dunav na svome putu. Budite izuzetno oprezni tokom vožnje na odrone na putu, koji zna biti pogotovu nakon kiša. Takođe, to je i EuroVelo 6 ruta za bicikliste i u sezoni april-novembar možete sresti puno biciklista. Na toj destinaciji imate i 21 tunel koji nisu osvetljeni, te budite posebno oprezni. Puno je parking prostora, te iskoristite ih da stanete i odmorite od vožnje i da uživate u prelepim pogledima.

SMEŠTAJ – Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smeštajnom objektu koja se odnose na deponovanje vrednosti i novca, unos hrane i pića, poštovanja kućnog reda, broj osoba u smeštaju i sl. Agencija ne može biti odgovorna za štete i posledice nastale nepoštovanjem ovih propisa i pravila. Ako drugačije nije dogovoreno, smeštaj putnika u objekat ne može biti pre 14:00h na dan početka korišćenja usluge a napuštanje objekta je najkasnije u 10:00h na dan završetka korišćenja usluge. Putnici u ceni aranžmana imaju uključen navedeni broj noćenja a ne dana. Nekada usled večernjeg leta i vremena potrebnog za transfer putnici se smeštaju u objekat u kasnim noćnim satima.

MOBILNA TELEFONIJA – Isključite roming dok ste na Đerdapu! Dunav je granica NP Đerdap ali i R.Srbije prema R.Rumuniji, zato obratite pažnju na vaše telefone da ne uđete u roming sa R.Rumunijom. Savetujemo da isključite opciju roming dok ste na Đerdapu. Signal vašeg operatera može oslabiti ili se izgubiti na određenim destinacijama i ukoliko imate aktiviranu opciju rominga rumunski operater automatski nastavlja da vam pruža uslugu, koja će vas koštati po cenama rominga.

BORAVAK I FAKULTATIVNI IZLETI – Preporučujemo da za vreme boravka na Đerdapu ponesete i važeće biometrijske pasoše. U ponudi možete pronaći brojne izlete u R.Rumuniji, za koje vam je potreban samo biometrijski pasoš (sa važenjem od minumum 6 meseci od dana povratka u R.Srbiju). Viza nije potrebna za prelazak i boravak u R.Rumuniji.
Za ugodan boravak i pružanje svih informacija pobrinuće se naš vodič predstavnik u regiji ili gradu u kojem boravite. Eventualne nedostatke u smeštaju ili drugim plaćenim uslugama neophodno je odmah prijaviti predstavniku agencije Đerdap travel kako bi u što kraćem roku bili otklonjeni. Eventualne žalbe je neophodno dostaviti vodiču-predstavniku isključivo u pismenoj formi u mestu boravka. Naknadne žalbe se neće uzeti u razmatranje. Najam automobila i fakultativni izleti su posebni programi koje organizuje Đerdap travel i/ili partneri agencije Đerdap travel i nisu sastavni deo ugovora. Vodiči – predstavnici jedino su posrednici u zaključivanju ugovora između naših gostiju i partnera, organizatora. To mogu biti autobuski i brodski izleti, razni obilasci i kulturni i zabavni programi. Opis izleta sa cenama dobićete od naših vodiča – predstavnika u mestu boravka ili putem naše veb prezentacije. Cene nekada zavise od broja učesnika i sezone. Fakultativni izleti se najčešće izvode na srpskom jeziku, izuzetno na engleskom jeziku, ukoliko u grupi ima više stranaca o čemu ćete biti obavešteni.

LEGENDA ZA CENOVNIKE:
St 02 – dvokrevetni studio
St 03 – trokrevetni studio
St 04 – četvorokrevetni studio
App 02 – dvokrevetniapartman
App 03 – trokrevetniapartman
App 04 – četvorokrevetniapartman
App 05 – petokrevetniapartman
NA – najamstudia/ apartmana
ND – noćenjesadoručkom
PP – polupansion
PA – pun pansion
ALL– sve uključeno
PL – pomoćni ležaj
STAND – standardna soba
1/2- dvokrevetna soba
1/3- trokrevetna soba
2+2 soba – dvokrevetna soba sakrevetimana sprat
1/4 soba – četvorokrevetna soba
SUP/SUPER – superior soba
JUN APP – junior apartman
FAMILY APP. – porodični apartman
SV – pogled na more
SSV – bočni pogled na more
A/C – klima


VAŽNE NAPOMENE
Smeštaj poseduje Rešenje o kategorizaciji kao dokaz ispunjenosti standarda u skladu sa zakonima R.Srbije u oblasti turizma i ugostiteljstva.
Informacije o smeštaju prezentovane na sajtu u vidu fotografija, video materijala, deskriptivnog opisa i invetarnog sadržaja predstavljaju stanje i informacije koje su zatečene prilikom obilaska smeštajnog objekta. TA „Đerdap travel“ je posrednik i ne može biti odgovorna za bilo koji nedostatak i odstupanje u odnosu na informacije na sajtu. U cilju unapređenja usluga smeštajnih objekata, zahvaljujemo vam se na svakoj prijavi, sugestiji i pohvali koju nam pošaljte.
Cene smeštaja u smeštajnoj jedinici moraju odgovarati cenama smeštaja na sajtu. Naši gosti uvek imaju pravo da plate manju cenu ukoliko se cene ne podudaraju (u smeštajnom objektu i na sajtu Agencije). Vlasnik smeštaja sam određuje svoje cene i ima pravo na promenu cena, stim da mora o tome da obavesti Agenciju.
Za vreme boravka u smeštaju, za sva pitanja prvo kontaktirajte vlasnika smeštaja. Ukoliko ne možete da ga dobijete onda pozovite vašu Agenciju.
Ukoliko vlasnik smeštajnog objekta nije pripremio smeštaj u skladu sa standardima i sanitarno tehničkim uslovima i pravilima, možete kontaktirati Agenciju i mi ćemo zaštiti vaša prava kao klijenta – proveriti uslove smeštaja i dati vam informaciju o istom ili ukoliko je potrebno obezbediti vam smeštaj iste ili više kategorije u iznosu koji je već dogovoren.
Plaćanjem osiguranja u iznosu od 12,00RSD po noćenju po osobi, dobijate osiguranje od povreda u smeštajnom objektu. Vaše lične stvari i imovina nisu osigurane i sami snosite odgovornost za iste.
Na našem sajtu u delu Kontakt – možete da pronađete sve važnije telefone koji vam mogu zatrebati.

Želimo vam prijatan i ugodan odmor.