OSTALE PONUDE

_
 • Srbija
 • Letovanje
 • Zimovanje
 • Putovanja
 • Nova Godina
 • Putno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA

_
 • Uplatom u celostina žiro-račun
 • U ratama kod Agencije (za 5 i više noćenja)
 • Gotovinom kod stanodavca (samo za smeštaj)
 • Gotovinom u Agenciji
 • Kreditnom karticom u Agenciji

REDOVNA OBAVEŠTENJA

_

Izleti, obilasci, organizovane ture, smeštaj….

Ovaj vebsajt nastao je u okviru projekta “#EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam” koji su finansijski pomogli Evropska unija i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ, a realizovala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Stavovi izneti na vebsajtu su isključivo stavovi autora i izdavača i ni na koji način ne predstavljaju stav Evropske unije, nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ i GIZ-a.