I Smeštaj:


  Struktura soba:

  1/1: kom.

  1/2: kom.

  1/3: kom.

  1/4: kom.

  1/5: kom.

  1/6: kom.


  II Obavezno posetite:

  III Način plaćanja: *